No Picture

Phân tử ATP là gì?

May 16, 2017 admin 0

Phân tử ATP là dạng “bảo tồn” thế năng vạn năng trong tế bào. Cân bằng nội môi của oxy thay đổi đáng kể khi […]

No Picture

Virus cảm cúm

May 8, 2017 admin 0

Cảm cúm là bệnh phổ biến tại mọi nơi trên thế giới, bất kể sa mạc hay miền Bắc cực lạnh giá Một trong những […]