Điều đáng chú ý là chính người này

Một người nào đó và kết nối với một máy phát hiện nói dối đặt ở một chỗ nào đó, trong khi người này ngồi ở chỗ khác, thì sự phóng điện của chúng sẽ giữ ổn định và đều đều khi người này ngồi yên, và sẽ lung tung ngay khi người này nhìn thấy những tấm hình khiêu dâm, lúc người này thôi không nhìn nữa thì thiết bị phát hiện nói dối sẽ dần dần ổn định lại, và thiết bị phát hiện nói dối gắn với những tế bào của người này ở phòng bên kia cũng vậy. Kết quả lạ kỳ này có vẻ như không bị ảnh hưởng thử nghiệm với những khoảng cách xa. Trong một thí nghiệm, Backster đề nghị một cựu binh Hải quân thời thế chiến thứ II xem đoạn phim về các trận đánh tại Thái Bình Dương. Ngay sau khi người này nhìn thấy cảnh một chiến đấu cơ bị cháy đang đâm xuống thì máy phát hiện nói dối ở ông ta có phản ứng điện cao hẳn lên. Cùng lúc đó, trên máy phát hiện nói dối được kết nối với những tế bào miệng của người này ở cách xa bảy dặm, được nhìn thấy đồng thời do truyền trực tiếp, cũng thấy đột nhiên hoạt động. Điều đáng chú ý là chính người này đã từng tham gia trận chiến và đã chứng kiến những chiếc máy bay bị đại bác địch bắn hạ. Ký ức về sự đe dọa nơi người này thức dậy và mọi tế bào trong cơ thể ông ta đều biết ký ức đó. Trừu tượng và vô hình, trí năng phải phản ứng trước khi nó có thể xuất đầu lộ diện. Bộ não của bạn làm cho trí năng của nó được biết tới bằng cách phát ra các từ và các khái niệm, cơ thể bạn làm cho trí năng của nó được biết tới bằng cách sinh ra các phân tử có thể mang thông tin. Thập hấp dẫn khi quan sát được hai loại trí năng này hòa trộn vào nhau. Toàn bộ quá trình diễn ra ở mức lượng tử, tại đó đường phân giới giữa trừu tượng và cụ thể là mờ nhạt. Tại cội nguồn của trí năng, có rất ít khác biệt giữa những ý tưởng và phân tử, như sẽ thấy trong một ví dụ đơn giản. Bí mật của việc ngăn chặn sự tàn phá chỉ lộ ra ở mức vô hình, tại đó trí năng luôn duy trì được sự cân bằng của sự sống. Ấy thế mà tuổi trẻ lại là một lý tưởng tượng trưng mà hầu hết mọi người đều có phản ứng tích cực. Não của người vẫn còn trí nhớ nguyên thủy được lập trình để đương đầu với mọi stress, chủ yếu vẫn như cách tổ tiên chúng ta đương đầu với những mảnh hổ có răng sắc khỏe. Nếu có người nào đó chĩa súng vào bạn và dạo bắn thì bạn tức thì chuyển ngay sang một tình trạng tỉnh táo cảnh giác cao.