Kiểm định hệ thống chống sét

 
Sét là một hiện tượng của thiện thường xuất hiện vào mùa mưa và được hình thành bởi sự tích tụ điện và phóng điện trong khí quyển giữa các đám mấy và mặt đất hay giữa các đám mấy mang điện tích trái dấu. Sét có khả năng phát ra tia lửa gây bị thương hoặc chất người, làm đổ cây cối, hư hại tài sản… Đó chính là nguyên nhân chúng ta thấy sự xuất hiện của hệ thống chống sét và kiểm định hệ thống chống sét. Khi điện trở nối đất của một hệ thống chống sét vượt quá 10 Ohm thì nên giảm giá trị này bằng cách bổ xung chất xúc tác hoặc cọc tiếp địa. Nếu điện trở cao hơn bất thường thì nên điều tra nguyên nhân và có các biện pháp khắc phục cần thiết. 
Kiểm định hệ thống chống sét chính là dùng thiết bị chuyên dùng để đo kiểm điện trở nối đất giữa cột thu lôi và đất. Nếu điện trở đạt mức đảm thì khi có sét cột khu lôi sẽ truyền điện năng xuống đất để triệu tiêu nó. Do đó đây là biện pháp kiểm tra khả năng chống sét của thiết bị xem có đảm bảo an toàn của con người khi có sét, đảm bảo tính mạng cho con người và tài sản vật chất, tránh chay nổ. Quá trình kiểm định hệ thống để phân tích các nguyên do hư hại, do đó có các biện pháp khắc phục, bảo trì hợp lý giúp nâng cao hiệu quả làm việc của hệ thống chống sét. Việc kiểm tra hệ thống chống sét cần đảm bảo an toàn về sử dụng điện theo quy định của pháp luật, phải được thực hiện tối thiểu mỗi năm một lần và được tiến hành trước mỗi mùa mưa dông để đảm bảo độ an toàn, chính xác tuyệt. Hiện nay những đơn vị có chỉ định của nhà nước thì có chức năng kiểm định hệ thống chống sét, Phí kiểm định hệ thống chống sét có tính cạnh tranh và thường không chênh lệch nhau. Đơn vị sử dụng có thể yêu cầu kiểm định hệ thống chống sét hoặc cảnh sát phòng cháy chữa cháy yêu cầu. 
Kiểm định hệ thống chống sét là một công việc khá đơn giản do đó công tác chuẩn bị cũng không quá phức tạp và nhiều bước. Chỉ cần xác định sơ đồ bố trí hệ thống chống sét, xác định số điểm cần đo, xác định số điểm tiếp đất, vị trí tiếp đất của dây dẫn của từng hệ thống chống sét.
Khi kiểm định hệ thống chống sét cần thực hiện đúng quy trình và hướng dẫn sử dụng máy đo của nhà sản xuất, chỉ những đơn vị đủ chức năng và năng lực mới được thực hiện việc kiểm định. Mặc dù hệ thống chống sét đã được kiểm định nhưng trong quá trình sử dụng quý khách vẫn phải thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, các mối nối…
 
xem thêm:  http://kiemdinhantoan.com.vn/vn/an-toan-lao-dong-trong-nganh-xay-dung_p932.html