Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm

Phương pháp kiểm tra siêu âm sử dụng chùm sóng siêu âm chiếu vào vật liệu cần kiểm tra. Chùm siêu âm đi qua môi trường đồng nhất theo đường thẳng cho đến khi gặp biên âm thanh, tại biên âm thanh một phần âm thanh bị phản xạ trở lại. Cũng như vậy khi chùm siêu âm gặp chỗ không đồng nhất (khuyết tật hàn) nó sẽ xảy ra các hiện tượng phản xạ, thẩm thấu (xuyên qua) và sự biến đổi sóng. Đo đạc âm thanh thu lại sau khi chuyền sẽ biết được các khuyết tật hàn trong vật đo. Trong kỹ thuật siêu âm có nhiều kỹ thuật khác nhau có thể được ứng dụng như :- Kỹ thuật xung – tiếng dội.- Kỹ thuật dẫn siêu âm.- Kỹ thuật cộng hưởng âm. Sóng siêu âm là dạng sóng âm thanh dao động đàn hồi trong môi trường vật chất nhất định, khi truyền qua biên giới giữa các môi trường vật chất khác nhau sóng siêu âm sẽ bị khúc xạ hay phản trở lại. Dựa vào đặc tính đó, người ta đã chế tạo được các loại máy dò siêu âm để phát hiện các khuyết tật nằm sâu trong lòng kim loại.Phương pháp Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm cho phép phát hiện các vết nứt, hàn không ngấu, rỗ  khí, kẹt xỉ,…và cả những thay đổi rất nhỏ ở vùng ảnh hưởng nhịêt của liên kết hàn.Quan sát trên màn ảnh của máy bằng những xung hiển thị, có thể cho phép biết được chính xác vị trí của các khuyết tật.
Các khuyết tật hàn có thể phát hiện ra nhờ kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm: Nứt. Những sai lệch về hình dạng, kích thước và tổ chức kim loại của kết cấu hàn so với tiêu chuẩn thiết kế và yêu cầu kỹ thuật, làm giảm độ bền và khả năng làm việc của nó, được gọi là những khuyết tật hàn.Lỗi không liên kết. Hàn không thấu (hàn xuyên qua không đầy đủ). Không gian rỗng được hình thành khi đông cứng. Không gian rỗng. Cháy cạnh. Lệch cạnh. Lỗi lớp chân trong mối hàn. Phương pháp nà có thể chứng minh tất cả các dạng của các bất bình thường.Nó hầu như có khả năng kiểm tra tất cả các vật liệu bằng siêu âm.Kết quả kiểm tra, hồ sơ/văn bản dữ liệu kiểm tra có thể số hóa.Kỹ thuật siêu âm được sử dụng tất cả các ngành công nghiệp.Dưới các điều kiện xác định cũng có khả năng áp dụng kiểm tra các hệ thống trên không trung.Các thiết bị siêu âm đời mới là các thiết bị với bộ ắc qui, thời gian kiểm tra có thể nhiều hơn 12 h (không nạp lại). Tuy nhiên nó đòi hỏi rất nhiều về kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn của người tiến hành kiểm tra.Kỹ thuật siêu âm và các trang thiết bị có giá thành rất cao, bởi vậy gây ra chi phí cao cho việc tiến hành kiểm tra.
 
 
xem thêm: http://kiemdinhantoan.com.vn/vn/kiem-dinh-can-o-to-80-tan-_592.html