Những đứa bị nhiễm hội chứng Down

Điều chúng cần là những cơ hội và lời động viên, cần giúp chúng khắc phục mặc cảm xã hội
Bạn có thể làm được gì?
Trong trường hợp bạn hay chồng bạn đã trên 35 tuổi hay có tiền sử bị hội chứng Down trong dòng họ bên vợ hay bên chồng, bạn phải yêu cầu làm xét nghiệm chọc dò nước ối để xem em bé của bạn có mắc phải hội chứng này hay không. Đối với những phụ nữ và đàn ông trên 40 tuổi hoặc đã có một đứa con có hội chứng Down rồi, có thể yêu cầu lấy mẫu màng nhau (CVS) vì xét nghiệm này cho kết quả sớm hơn nhiều, giữa tuần thứ 8 và tuần thứ 12.
Để có được bất cứ quyết định nào về hội chứng Down, bạn phải cố kiếm cho được người tham vấn về di truyền để cân nhắc các nguy cơ và trình bày rõ ràng sự đáp ứng của bạn trong trường hợp các thử nghiệm có kết quả dương tính.
Xét nghiệm nước ối chọc dò hay làm sinh thiết mẫu màng nhau sẽ cung cấp một số tế bào của em bé để phân tích. Nếu người ta chẩn đoán là căn bệnh này, bạn có thể lựa chọn phương án chấm dứt thai kỳ.
Có thể làm được gì cho những đứa trẻ đó?
Nếu bạn quyết định cứ tiếp tục và sinh ra đứa bé đó, bạn sẽ thấy là thái độ của các bác sỹ và thái độ của xã hội đã thay đổi nhiều trong thập niên vừa qua. Có một thời, người ta đã liệt những đứa trẻ này vào loại “Mông Cổ” chậm phát triển tâm thần và đối xử phân biệt với chúng. Hiện nay, chúng ta biết rằng nếu được kích thích một cách thích hợp cùng với sự hỗ trợ và khuyến khích của cha mẹ, những đứa trẻ bị hội chứng Down có thể phát triển và mau lớn gần như chẳng thua gì những đứa trẻ không có khuyết điểm tâm thần. Ngày nay người ta không còn đánh giá quá thấp khả năng trí tuệ của trẻ bị bệnh Down như trước nữa. Vì thế cho nên sự kích thích sớm trong năm đầu và sau đó là điều cốt yếu đối với đứa trẻ bị hội chứng Down. Việc dạy dỗ chăm sóc cẩn thẩn ở nhà trẻ mẫu giáo có nghĩa là những đứa trẻ này có thể phát triển bên cạnh những đứa trẻ bình thường và được những đứa trẻ này và toàn thể cộng đồng chấp nhận.
Những đứa trẻ bị hội chứng Down cần có người giúp mặc quần áo và ăn uống song có nhiều trẻ khác cũng rất có khả năng nhận lãnh những công việc đầy trọng trách. Điều chúng cần đến là những cơ hội và lời động viên. Là cha, là mẹ, bạn sẽ cần phải giúp đỡ con mình khắc phục được mặc cảm xã hội và nhấn mạnh vào điều mà con bạn có khả năng làm được hơn là vào điều mà cháu không làm được.