Phân tử ATP là gì?

Phân tử ATP là dạng “bảo tồn” thế năng vạn năng trong tế bào.
Cân bằng nội môi của oxy thay đổi đáng kể khi già. Sức bền của hệ thống chống giảm oxy giảm dần theo tuổi. Kết quả cuối cùng của đói oxy là rối loạn các quá trình năng lượng dẫn đến tử vong tế bào. Trong quá trình già hóa việc sử dụng oxy và tiêu hao năng lượng dẫn đến tử vong tế bào. Trong quá trình già hóa việc sử dụng oxy và tiêu hao năng lượng giảm; mức sử dụng oxy ở người 70-80 tuổi ít hơn ở người 20-30 tuổi khoảng 18-20%. Giảm tiêu hao năng lượng có lẽ liên quan đến hai nguyên nhân: số lượng tế bào hoạt động đặc trưng cho các quá trình có mức năng lượng cao giảm; có những thay đổi về “cách sử dụng” oxy của từng tế bào. Lúc già những thay đổi xuất hiện trong cả ba giai đoạn cung cấp năng lượng: tạo ra, vận chuyển và sử dụng năng lượng.
Phân tử ATP là dạng “bảo tồn” thế năng vạn năng trong tế bào. Sự tổng hợp ATP xảy ra trong hai quá trình: quá trình oxyphospho hóa xảy ra trong ty lạp thể và glycoliz xảy ra trong nguyên sinh chất. Trên các tinh thể (nhánh) của ty lạp thể có các men thực hiện chuyển điện tử từ chất nền cho oxy. Khi thiếu oxy việc vận chuyển oxy trở nên rối loạn và sẽ không tạo thành các chất giàu năng lượng.
Tổng hợp ATP giảm khi già. Đó là do giảm số lượng ty lạp thể, giảm hoạt tính của các men hô hấp, thiếu oxy. Nguyên nhân cơ bản giảm số lượng và hoạt tính của ty lạp thể là do giảm tổng hợp protein trong đó.
Trong nhiều tế bào, ví dụ trong cơ tim, việc vận chuyển năng lượng do các phân tử creatinphosphat đảm nhiệm. Chất này chuyển các nhóm phosphate từ ty lạp thể tới địa điểm sử dụng năng lượng. Tại đó xảy ra sự tái hợp ATP với sự tham gia của creatinphosphatkinase. Trong hệ thống đảm bảo năng lượng lúc già, chính khâu này dễ bị ảnh hưởng nhất. Lượng creatinphosphat trong tim động vật già giảm đi 40-50%, trong gan giảm 20-30%. Cuối cùng những thay đổi đáng kể theo tuổi xuất hiện cả ngay trong giai đoạn sử dụng năng lượng.
Hiện tượng đói oxy xuất hiện trong các quá trình bệnh lý rất khác nhau. Nó là bạn đồng hành của bệnh lý theo tuổi như: vữa xơ động mạch, cao huyết áp, thiếu máu cục bộ của tim và não v.v. Khi bị bất kỳ bệnh gì, nguyên nhân cuối cùng gây ra tử vong là đói oxy. Qua đây là thấy hiện tượng giảm oxy mô phát triển theo giai đoạn liên quan mật thiết với nhiều bệnh.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cuộc đấu tranh với giảm oxy mô theo tuổi là cực kỳ quan trọng trong chống già hóa.