Quy trình kiểm định an toàn thang máy

 
Thang máy và một thiết bị vận chuyển người đòi hỏi kiểm định nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật để đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng. Bài viết dưới đây xin đề cập đến quy trình Kiểm định an toàn thang máy. Cho dù tòa nhà đang sử dụng thang máy hiện đại, cao cấp nhập khẩu hay các thang máy lắp ráp nội địa thì cũng cần phải thực hiện các quy định và yêu cầu về kiểm định thang máy.
Các tiêu chuẩn áp dụng trong kiểm định thang máy:
+ TCVN 6904-2001: Thang máy điện- Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
+ TCVN 6396-1998: Thang máy thuỷ lực- yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
+ TCVN 5867-1995: Thang máy – Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng yêu cầu an toàn.
+ TCVN 7628-2007: Thang máy – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng?
+ TCVN 6905-2001: Thang máy thuỷ lực- Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
+ TCVN 6395-2008: Thang máy điện- yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt .
Các phương tiện kiểm định thang máy: Các phương tiện kiểm định phải phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia, có độ chính xác phù hợp với qui định của cơ quan chức năng có thẩm quyền, bao gồm những loại sau: Thiết bị đo cường độ ánh sáng, Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc quay, Các thiết bị đo lường cơ khí: Đo độ dài, đo đường kính, đo khe hở, Thiết bị đo hiệu điện thế, Thiết bị đo dòng điện, Thiết bị đo điện trở cách điện, Thiết bị đo điện trở tiếp đất.
Các bước kiểm định thang máy được diễn ra như sau: Khi kiểm định lần đầu, kiểm định hàng năm, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường, cơ quan kiểm định phải tiến hành lần lượt theo các bước sau: Kiểm tra bên ngoài. Kiểm tra kỹ thuật- thử không tải.Các chế độ thử tải – Phương pháp thử. Xử lý kết quả kiểm định.
Chu kỳ kiểm định thang máy, đối với những loại thang máy như thang máy gia đình, thang máy tải khách thì chu kỳ kiểm định không quá 5 năm một lần.  Thông thường chi phí kiểm định thang máy lần đầu sẽ do công ty thang máy thanh toán, còn các lần kiểm định tiếp theo đơn vị kiểm định sẽ làm việc trực tiếp với chủ đầu tư về thời gian và phí kiểm định. Các chủ doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức có liên quan, các đơn vị cung cấp thang máy, các chủ đầu tư, đơn vị kiểm định cần hết sức chú trọng tới công tác kiểm định thang máy để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 
Hy vọng những chia sẻ trên sẽ hữu ích với bạn !
 
xem thêm: http://kiemdinhantoan.com.vn/vn/quy-trinh-kiem-dinh-thang-may-_v398.html