Tìm hiểu quy trình kiểm định hệ thống lạnh

 
Hiện nay hệ thống lạnh là một trọng những dòng hệ thống được sử dụng nhiều hiện nay trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong sản xuất. Một số thiết bị làm lạnh có thể kể đến như tủ lạnh, điều hòa, các kho bảo quản đồ trong các nhà máy chế biến. Hệ thống lạnh được chia ra thành bốn loại bao gồm hệ thống lạnh điều hòa không khí, thực phẩm, hệ thống lạnh nhà máy nước đá, hệ thống lạnh trữ đông. Trong cuộc sống hiện đại, hệ thống lạnh đóng vai trò cực kì quan trọng vì vậy cần được kiểm định nghiêm ngặt. Bài viết dưới đây sẽ đi sâu tìm hiểu về Quy trình kiểm định hệ thống lạnh.
Hệ thống lạnh được cấu tạo bởi một tổ hợp các bộ phận được kết nối với nhau thành một vòng tuần hoàn lạnh khép kín có chứa môi chất làm lạnh cho việc lưu thông và thải nhiệt. Khi môi chất có áp suất lớn hơn 0,7 bar thì cần cẩn thận trong vận hành, tránh để xảy ra sau sót, rò rỉ dẫn đến cháy nổ. Chính vì vậy hệ thống này cần được kiểm định nghiêm ngặt cả lần đầu lẫn định kỳ và bất thường để đảm bảo cho người sử dụng. 
Quy trình kiểm tra hệ thống lạnh được tiến hành như sau: 
Hệ thống lạnh được kiểm định an toàn theo quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị với các hình thức lần đầu( sau khi lắp đặt xong và trước khi đưa vào sử dụng), định kỳ(theo thời hạn cố định) và bất thường theo các bước như sau:
+Kiểm tra lý lịch và hồ sơ của hệ thống lạnh;
+Kiểm tra toàn bộ kỹ thuật từ bên ngoài đến bên trong;
+Kiểm tra thử nghiệm về kỹ thuật;
+Xử lý các kết quả đã kiểm định
Thời hạn kiểm định  định kỳ hệ thống lạnh do kiểm định viên trực tiếp kiểm định quyết định nhưng tối đa là 03 năm một lần. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm đinh ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.
Chỉ khi các bước trước đã đáp ứng được yêu cầu thì mới được thực hiện các bước tiếp theo, các số liệu cần phải ghi chép lại một cách đầy đủ và chính xác vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.
Khi tiến hành kiểm định hệ thống lạnh cần đảm bảo các điều kiện sau đây:
+Hệ thống lạnh sẵn sàng đưa vào kiểm định
+Hồ sơ, tài liệu của hệ thống lạnh cần được cung cấp đầy đủ
+Các yếu tố thời tiết và môi trường không làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm định.
+Các điều kiện an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định hệ thống lạnh.