Tồn tại hai dạng miễn dịch: tế bào và thể dịch

Một hệ thống miễn dịch hoạt động hoàn chỉnh sẽ nhanh chóng nhân biết chính xác và loại đi tất cả những gì “không phải của mình”, những dấu hiệu nào đó không tương ứng với tập hợp kháng nguyên thuộc các cấu trúc của cơ thể. Chính nó xác định cái duy nhất, tính cá biệt của mỗi cá thể. Chính nó xác định cái duy nhất, tính cá biệt của mỗi cá thể. Bằng cách đó cơ thể con người đã loại bỏ các vi khuẩn các tế bào của cơ thể có cấu trúc kháng nguyên đã thay đổi, các tế bào ung thư, cũng như các tổ chức và các cơ quan cấy vào cơ thể.
Hệ miễn dịch có các cơ quan trung ương và ngoại biên, có “phương pháp” điều hành phức tạp, có điều hòa và tác động tương hỗ. Cơ quan trung ương gồm có tuỷ xương và tuyến ức. Cơ quan ngoại biên gồm: lách, các hạch và tổ chức lympho của hệ tiêu hóa. Hiện nay khoa học đã tìm thấy vô số các yếu tố riêng biệt và các phản ứng miễn dịch (có thể liệt kê trên nhiều trang giấy). Điều cơ bản đối với “cảnh vệ” miễn dịch là nhận biết cái “không phải của mình” và vô hiệu hóa nó, bằng mọi cách cho phép: “tiêu hóa” – phản ứng thực bào, ngưng kết – phản ứng “kháng nguyên kháng thể” v.v.
Tồn tại hai dạng miễn dịch: tế bào và thể dịch. Dạng thứ nhất do T – lympho bào (phụ thuộc tuyến ức) đảm nhiệm chống virus và các khối u. Dạng thứ hai – do B – lympho bào (không thuộc tuyến ức) đảm nhiệm, nhằm tạo ra các kháng thể. T- lympho bào cũng tham gia điều hòa quá trình này. Quần thể T- lympho bào không đồng nhất và nó được tạo ra một số hạ quần thể mang các tên khác nhau: helper (tăng trả lời miễn dịch), suppressor (chèn ép trả lời miễn dịch), killer (kẻ giết người), amplifier (tăng cường), induser (kích thích) v.v.
Cả T và B – lympho bào, cũng giống như đại thực bào và các tế bào máu, đều bắt nguồn từ một tế bào ban đầu – đó là các tế bào máu của tuỷ xương, trong quá trình phát triển từ đầu cho đến lúc tạo thành các tế bào miễn dịch, các tế bào trên đã mất đi và có thêm được một số tính chất nhất định: đó là khả năng trả lời đối với kháng nguyên, tạo ra các chất hoạt hóa sinh học, tạo ra kháng thể v.v.
Như vậy, trong hệ thống miễn dịch tồn tại cả một sư phân cấp tế bào có cơ chế điều hòa khá phức tạp. Tính chất của chúng được xác định bởi giai đoạn trưởng thành trên bước đường từ tế bào gốc tới tế bào miễn dịch, bởi mức độ tham gia vào quá trình miễn dịch, bởi giai đoạn và hoạt tính, cũng như bởi lứa tuổi của người hay động vật.